Arealstorlek Kryssa i efter din areal Kryssa här
upp till 100 ha 1200
mellan 101-200 ha 1350
mellan 201-300 ha 1550
mellan 301-400 ha 1850
mellan 401-500 ha 2150
mellan 501-700 ha 2600
mellan 701-1000 ha 3350
över 1001 ha 4300

Hela summan är avdragsgill förutom den ideella avgiften som ingår med 100kr. Moms tillkommer.

:    
Areal:
: Ort:
: :

Medlemsansökan
Den arealbaserade medlemsavgiften per år är: