Ordförande
Mikael Franzén
Nybble Gård
719 91 Vintrosa
019-57 61 66
070-327 30 89
Fax 019-57 61 68
mikael@franzenslantbruk.se
Ordinarie
Arvid Andersson
Lilla Väsby 5170
716 92 Fjugesta
070-2090642
vasbyarvid@gmail.com
Ordinarie
Lars-Johan Merin
Oppegården Nederby
710 41 Fellingsbro
0581-62 14 81
070-674 71 65
Fax 0581-62 14 81
merin@swipnet.se
Ordinarie
Lennart Palm
Skatteby
715 94 Odensbacken
019-451069
070-5469170
Fax: 019-451069
palmlennart@hotmail.com
Ordinarie
Michael Blomberg
Nasta Tallbacken
705 96 Glanshammar
019-233037
070-3344362
michaelblomberg@home.se
Ordinarie
Per Sandberg
Torphälla 424
705 97 Glanshammar
019-465003
070-5465003
Fax: 019-465027
per@torphalla.se
Ordinarie
Lars-Håkan Jonsson
Kyrkeby Egendom Mosås 190
705 94 Örebro
019-24 30 31
070-527 76 31
Fax 019-24 31 31
kyrkebyegendom@telia.com
Region Örebro
Ordinarie
Johan Eklund
Falla 821
705 92 Örebro
070-306 22 96 Johan Eklund eklundagro@gmail.com