Ordförande
Gustaf Silén
Östhamra gård 1
741 94 Knivsta
018-38 70 30
070-757 53 16
osthamra@telia.com
Ordinarie
Johan Bengtson
Litslena Viggeby
745 96 Enköping
0171-414004
070-623 63 70
johan.bengtson@biltraktor.se
Ordinarie
Peter Johansson
Östersta Litslena
749 50 Ekolsund
070-454 50 96
Ordinarie
Herman Arosenius
Nynäs Gård 1
745 91, Enköping
0171-38998
070-7220246
Fax: 0171-33896
herman@nynasgard.se
Ordinarie
Mats Almqvist
Norrby Gård
178 91 Munsö
08-560 503 73
070-811 09 59
mats_almqvist@yahoo.se
Ordinarie
Arvid Lindgren
Tullgarn 37
610 74 Vagnhärad
070-286 13 09
Ordinarie
Johan Fredin
Kagghamra Gård
147 91 Grödinge
08-530 420 25
070-441 83 82
johanfredin@hotmail.com
Valberedning
Anders Fredin
(Sammankallande)

Andreas Redlund
Magnus Ivedahl
Region Stockholm / Uppsala