Ordförande
Dag-Henrik Larsson
Nannberga 5
732 91 Arboga
0589-514 33
070-2509000
Fax 0589-510 57
dag-henrik@marieborgsgard.se
Ordinarie
Christer Fälth
Valskog Gård
731 60, Köping
0221-320 91
070-3072091
christerfalth@hotmail.com
Ordinarie
Carl Johansson
Dingtuna Gillberga 1
725 92 Västerås
070-2116358
info@gillbergalantbruk.com
Ordinarie
Niklas Schartau
Forsby Gård 2
726 92 Skultuna
niklas8345@gmail.com
Ordinarie
Niklas Lorenz
Åsby 2
734 91 Hallstahammar
070-5358209
niklas@asbylantbruk.se
Suppleant
Fredrik Andersson
Viby, Sävgården
732 95 Arboga
070-3483400 savgarden@telia.com
Ordinarie
Andreas Eknöland
Östra Eknö 111A
731 97 Köping
070 548 57 26
eknoland@telia.com
Suppleant
Per Nilsson
Region Västmanland och Dalarna