Ordförande
Hagsgård Bertil
Gasebergsängen
464 66 Mellerud
0521-34105
070-9845393
bertil@gaseberg.com
Ordinarie
Olsson Hans-Ola
Övre Säm 4
457 91 Tanumshede
070-2080180
ola@nolhotte.se

Ordinarie
Dahlstrand Mattias
Long Tomten 1
534 95 Vara
0512-24112
070-5575608
mattias.dahlstrand@telia.com

Ordinarie
Gezelius Lars
Herrgården, S Lundby
530 10 Vedum
0512-44038
0707-883202
larsgez@telia.com
Ordinarie
Andersson Lennart
Stommen Håle 7
467 91 Grästorp
0514-32020
070-5223501
Fax: 0514-32022
hale.lantbruk@r.lrf.se
Ordinarie
Jonasson Peter
Lena Östalund
441 92 Alingsås
0322-63 53 94
0730-51 94 31
0322-63 54 70
ostadlund@gmail.com
Region Västra Sverige
Ordinarie
Headlam Donald (Don)
Bergsgården
Gräfsnäsv. 41
466 95 Sollebrunn
0322- 83019
0708- 523698
don_headlam@hotmail.com
Adjungterad
Torbjörn Djupmarker
Hyringa Hedåkers säteri 1
467 95 Grästorp
0708-99 11 90
td@datavaxt.se
Valberedning (sammankallande)
Yngve Dahlström
Valberedning
Thomas Lunneryd
Henrik Larsson